KHAI MỞ GIÁC QUAN THỨ 6

Giá gốc: 1.000.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ thấu hiểu được thế giới vô hình vận hành trong vũ trụ
 • Bạn sẽ sở hữu những kiến thức sâu rộng, giúp bạn hiểu được chính mình
 • Bạn sẽ có được giá trị sống và trực giác mạnh mẽ 
 • Bạn sẽ trở thành người đặc biệt được người khác kính trọng

Giới thiệu khóa học


Tạo ra sự hiểu biết sâu rộng v sức mạnh não bộ, đặc biệt là “tuyến tùng quả”. Cảm nhận được những trường năng lượng vô hình bằng kết nối sóng não, giác quan của sự cảm nhận, trực giác, giác quan tâm linh khai mở trí tuệ, phát triển những năng lực tiềm ẩn bên trong con người. Sự kết nối này sẽ lý giải về mặt khoa học sự vận hành của đời sống vô hình mà chúng ta chưa từng biết đến. Tìm thấy kho tàng của trí tuệ nhân loại ở ngay bên trong mỗi người, dẫn đến trí tuệ thức tỉnh. Trực giác của người luyện tập Bộ môn này sẽ được lên một tầm cao hơn, có thể truy cập vào các trường thông tin mà h chưa từng biết đến. Thấu hiểu về nguyên lý vận hành của quy luật tự nhiên và vũ trụ, có thể ứng dụng vào mọi mặt đời sống để đạt đến sự thịnh vượng về tinh thần và vật chất.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giác quan thứ 6 vận hành trong cuộc sống 47:12
 • Bài 2: Khai mở tiềm năng, nhìn thấu tương lai 70:56
 • Bài 3: Giao tiếp với tiềm thức - kết nối vạn vật 71:18
 • Bài 4: Nguyên lý vận hành của Giác quan thứ 6
 • Bài 5: Hiểu về tâm linh và thế giới vô hình 86:28
 • Bài 6: Luân hồi - Chuyển kiếp vận hành trong đời sống 71:05
 • Bài 7: Điều kiện để khai mở Giác quan thứ 6
 • Bài 8: Định hướng các bài thực hành
 • Bài 9: Nhân quả cho và nhận
 • Bài 10: Thực hành Thiền động và Thiền định
 • Bài 11: Lắng nghe sự dẫn dắt của Giác quan thứ 6
 • Bài 12: Giác quan thứ 6 trong giao tiếp
 • Bài 13: Giác quan thứ 6 - thấu hiểu nhân tâm
 • Bài 14: Sức mạnh tiềm thức - Luật hấp dẫn - Thu hút tài lộc 69:14
 • Bài 15: Giác quan thứ 6 vận hành luật hấp dẫn
 • Bài 16: Giác quan thứ 6 đối với quá khứ - hiện tại - tương lai
 • Bài 17: Giác quan thứ 6 đối với TIỀN
 • Bài 18: Lắng nghe thông điệp của Trực giác trong cuộc sống 46:41

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Giảng viên

TRẦN CẢNH
- Trần Cảnh Tự Chữa Lành

1466 Học viên

6 Khóa học

0971654366

khaiphatiemnang.vn@gmail.com

Nhập thông tin giảng viên